Læs formandens beretning – og kom til generalforsamlingen

2017 blev et begivenhedsrigt år i vores lille grundejerforening. Det kan du forvisse dig om ved at læse formandens beretning, som vi i år har lagt på hjemmesiden forud for generalforsamlingen.

Tanken er, at medlemmerne således kan læse beretningen igennem på forhånd, så vi i stedet kan bruge tiden på generalforsamlingen til at drøfte de mange forskellige ting, vi skal tage stilling til.

Dem løfter formanden også sløret for i beretningen. Så læs den igennem – og mød op på generalforsamlingen førstkommende lørdag 7. april kl. 10. Den foregår som sædvanlig på Sønderby kro!

Læs formandens beretning

På generalforsamlingen skal vi bl.a. tage stilling til bestyrelsens redegørelser og forslag for henholdsvis renovering af havnen og opretning af vejene. Dokumenterne er allerede udsendt sammen med indkaldelsen – men du kan også finde dem her:

Bestyrelsens redegørelse og forslag vedr. renovering af HAVNEN

Tilbud på renovering af sydmolen

Bestyrelsens redegørelse og forslag til genopretning af VEJENE

Årsregnskab, budget og forslag til formuedisponering – som også blev fremsendt sammen – finder du som sædvanligt også på hjemmesiden under menupunktet Grundejerforeningen / Økonomi. Her finder du også kassebogen, så du krone for krone kan forvisse dig om, hvordan pengene er brugt.

 

Skriv et svar