Kontingent og bådleje

Størrelsen på det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. For 2024 er det 2.000 kr.
Kontingentet dækker de løbende udgifter til vedligeholdelse af fællesarealer og foreningens drift.

Bådpladsleje 2024 – alle pladser er p.t. besat – en på venteliste:

  • Medlemmer lille båd kr. 1.000
  • Medlemmer stor båd kr. 2.000
  • Gæster lille båd kr. 1.500
  • Gæster stor båd kr. 3000
  • Både som opbevares på land og søsættes ved brug kr. 250.

Leje opkræves via girokort sendt pr mail.

På generalforsamlingen i 2024 varslede bestyrelsen en prisstigning på 500 kr. for bådlejen for alle bådkategorier i 2025.