Året på Harebakken

Foruden ved foreningens generalforsamling – sædvanligvis den sidste lørdag i marts – mødes vi ved en række fællesarrangementer hen over året. Hold øje med hjemmesiden her – og klapskiltet ved opkørslen til Harebakken, hvor aktiviteterne også varsles.

Forår og efterår er der tradition for, at vi giver hinanden et nap med om vedligeholdelsen af fællesarealerne. Vi mødes en søndag kl. 9 på havnen og fordeler de opgaver, der nu presser sig på. Det er også ved de lejligheder, at badebroen stilles op og pilles ned. Det er hyggeligt samvær – og ikke hårdere, end vi gør det til.

Bådfolket har forår og efterår fælles søsætning og bådoptagning. Det fejres gerne med en øl eller to og en pølse på grillen.

Sankt Hans aften samles vi om bålet på strandengen for enden af Harebakken.

I sensommeren er der tradition for en fælles bådudflugt. Her er også sagtens plads til medlemmer uden båd.

Støt også op om Bylaugets arrangementerne i Sønderby: Fastelavn og juletræstænding, Ønsk din nabo god sommer og Velkommen fra ferie. Endvidere er der ofte arrangementer af forskelligt art i Sønderby Kultur- og Bryghus.