Bestyrelsen og udvalg

Bestyrelsen består af fem medlemmer samt to suppleanter, som alle deltager i bestyrelsesarbejdet. Efter generalforsamlingen 7. april 2024 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

  • Frank Munk-Olsen, formand (valgt af generalforsamlingen)
  • Jørgen Benzon, næstformand
  • Anette B. Bisgaard, kasserer
  • Lene Smith, sekretær
  • Marianne Fager
  • Preben Strøm (supp.)
  • Anette Rosa Werner (supp.)

Revisorer: Birger Nielsen, Arne Kirt Hansen. Revisorsuppleant: Jørn Alfastsen

Arbejdsgrupper:
Havneudvalg
Jørgen Benzon (fmd), Frank Munk-Olsen, Michael Benzon

Vejudvalg:
Jørgen Benzon (fmd), Kurt Jensen

Grønne områder:
Jørgen Benzon (fmd), Frank Munk-Olsen

 

BESTYRELSESDOKUMENTER

HISTORISK