Historie

Harebakkegården blev udstykket midt i 1960’erne, og Grundejerforeningen blev stiftet i 1967. De nordligste parceller (op til bakkens top) er på ca. 800 m2 og var planlagt at være til helårsboliger, mens de øvrige på mere end 1200 m2 var planlagt at være til sommerhuse. I 1973 fik imidlertid også de nordligste parceller sommerhusstatus. I dag er der bygget huse på 68 af de 70 parceller, og bl.a. ved personlige dispensationer er der helårsbeboelse i ca. 40 %.

Navnet ”Harebakke” blev vist opfundet omkring 1960 som en forvanskning af bakkens gamle navn: ”Hagebakke”. ”Harebakke(gården)” lyder imidlertid hyggeligt – og er i øvrigt dækkende, for her er stadig harer på området.