Grundejerforeningen

Foreningens formål og opgaver er at drive og vedligeholde de fælles anlæg og –arealer samt i øvrigt at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser. Det er fastlagt i vedtægternes § 6.

De væsentlige vedligeholdelsesopgaver fordeler sig på fire områder: Vejene, dræn-rørledningen langs skellet mod vest, de grønne fællesarealer mod fjorden samt Sønderby havn. Vejene vedligeholdes med skærver og grus. Den sydlige (indhegnede) strandeng afgræsses med får, og de øvrige strandenge vedligeholdes ved høslet.

Det er endvidere en naturlig opgave for foreningen at støtte godt naboskab og sociale samvær, som det bl.a. sker gennem de fælles aktiviteter i løbet af året (se Året på Harebakken), lige som foreningens runde fødselsdage er en kærkommen anledning til fest – senest ved 50-års jubilæet i 2017.

Du kan finde foreningens vedtægter med supplerende bilag her:

Harebakkegårdens Grundejerforening – Vedtægter inkl.. bilag A, B og C