Økonomi

Størrelsen på det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. For 2017 er det 1.500 kr.

Kontingentet dækker de løbende udgifter til vedligeholdelse af fællesarealer og foreningens drift. Fra 2014 og frem har vi derudover hensat midler til forventede fremtidige renoveringsarbejder på havnen.

Bestyrelsen fremlægger i god tid forud for generalforsamlingen sit forslag til budget for det kommende år: Se forslag til budget 2018. Hent budgettet for indeværende periode her: Budget 2017.

I lighed med sidste år har bestyrelsen tillige udarbejdet forslag til formuedisponering 2018.

Regnskabet for det seneste regnskabsår finder du her: Regnskab 2017. Foreningens regnskaber for tidligere år kan findes under menu-punktet Dokumenter.

Generalforsamlingen har i 2016 besluttet, at også foreningens kassebog skal fremlægges på hjemmesiden. Kassebogen specificerer, hvordan de fælles midler bliver brugt. Her finder du kassebogen til regnskabet for 2017. Bemærk at det er en lidt omfattende sag, så du er nødt til at forstørre den på din egen skærm for at læse den (sæt skærmvisningen til 200 %).