Bestyrelse og generalforsamling

Bestyrelsen består af fem medlemmer samt to suppleanter, som alle deltager i bestyrelsesarbejdet. Efter generalforsamlingen 3. april 2022 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

  • Frank Munk-Olsen, formand (valgt af generalforsamlingen)
  • Jørgen Benzon, næstformand
  • Bo Zoffmann Jessen, kasserer
  • Lene Smith, sekretær
  • Henrik Laurents, webmaster
  • Preben Strøm (supp.)
  • Anette Rosa Werner (supp.)

Revisorer: Birger Nielsen, Arne Kirt Hansen. Revisorsupp.: Jørn Alfastsen

Arbejdsgrupper:
Havneudvalg
Jørgen Benzon (fmd), Frank Munk-Olsen, Anette Rosa Werner, Michael Benzon

Vejudvalg:
Jørgen Benzon (fmd), Kurt Jensen, Preben Strøm, Michael Schrøder

Grønne områder:
Jørgen Benzon (fmd), Anette Rose Werner, Jørgen Heckmann, Jim Buhrmann, Lene Smith.

Generalforsamling: 12.09.2020 (referat).
Generalforsamling: 03.04.2022 – se mere hér

Bestyrelsen kan kontaktes gennem formanden Frank Munk-Olsen – tel 2136 3644