Bestyrelse og generalforsamling

Bestyrelsen består af fem medlemmer samt to suppleanter, som alle deltager i bestyrelsesarbejdet. Efter generalforsamlingen 12. september 2020 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

  • Frank Munk-Olsen, formand (valgt af generalforsamlingen)
  • Jørgen Benzon, næstformand
  • Bo Zoffmann Jessen, kasserer
  • Lene Smith, sekretær
  • Henrik Laurents
  • Preben Strøm (supp)
  • Anette Rose Werner  (supp.)

Revisorer: Birger Nielsen, Arne Kirt Hansen. Revisorsupp.: Jørn Alfastsen

Arbejdsgrupper

Havneudvalg: Jørgen Benzon (fmd), Frank Munk-Olsen, Michael Benzon

Havneområdeudvalg: Frank Munk-Olsen (fmd) , Lene Schmidt, Jørgen Benzon, Anette Rose Werner

Vejudvalg: Jørgen Benzon (fmd), Kurt Jensen, Preben Strøm,

Grønne områder: Jørgen Benzon (fmd), Anette Rose Werner, Jørgen Heckmann, Jim Buhrmann, Lene Smith.

Generalforsamling: 12.09.2020 (referat).

Bestyrelsen kan kontaktes gennem formanden Frank Munk-Olsen – tel 2136 3644