Bestyrelse og generalforsamling

Bestyrelsen består af fem medlemmer samt to suppleanter, som alle deltager i bestyrelsesarbejdet. Efter generalforsamlingen 7. april 2018 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

  • Dan Kjersgaard, formand (valgt af generalforsamlingen)
  • Jørgen Benzon, næstformand
  • Jørn Alfastsen, kasserer
  • Lene Smith, sekretær
  • Poul Høegh Østergaard, webmaster
  • Preben Strøm (supp)
  • Bo Zoffmann (supp.)

Revisorer: Birger Nielsen, Arne Kirt Hansen. Revisorsupp.: Per Varnholst.

Arbejdsgrupper

Havneudvalg: Jørgen Benzon (fmd), Dan Kjersgaard,Michael Benzon

Økonomiudvalg vedr. havneprojekter: Bo Zoffmann (fmd), Poul Høegh Østergaard, Lene Schmidt.

Vejudvalg: Kurt Jensen (fmd), Preben Strøm, Jørgen Benzon

Grønne områder: Lene Smith (fmd), Preben Strøm, Jim Buhrmann

Generalforsamling: 07.04 2018 (referat).  Næste generalforsamling 06.04.2019.

Bestyrelsen kan kontaktes gennem formanden – tel 4731 6260