Bestyrelse og generalforsamling

Bestyrelsen består af fem medlemmer samt to suppleanter, som alle deltager i bestyrelsesarbejdet. Efter generalforsamlingen 6. april 2019 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

  • Dan Kjersgaard, formand (valgt af generalforsamlingen)
  • Jørgen Benzon, næstformand
  • Bo Zoffmann, kasserer
  • Lene Smith, sekretær
  • Poul Høegh Østergaard, webmaster
  • Preben Strøm (supp)
  • Simon Tovgaard Bovin  (supp.)

Revisorer: Birger Nielsen, Arne Kirt Hansen. Revisorsupp.: Per Varnholst.

Arbejdsgrupper

Havneudvalg: Jørgen Benzon (fmd), Dan Kjersgaard, Michael Benzon

Havneprojektudvalg: Poul Høegh Østergaard (fmd) , Lene Schmidt, Bo Zoffmann.

Vejudvalg: Kurt Jensen (fmd), Preben Strøm, Jørgen Benzon

Grønne områder: Lene Smith (fmd), Jørgen Benzon, Jim Buhrmann, Simon Tovgaard Bovin.

Generalforsamling: 12.09.2020 (referat).

Bestyrelsen kan kontaktes gennem formanden – tel 4731 6260