Området

Grundejerforeningens område ligger ud til Roskilde Fjord i direkte tilknytning til den idylliske landsby Sønderby i Hornsherred. Fra Skovvejen drejer man mod syd op ad Harebakkevej, og fra bakkens top ændres billedet fra landsbyintimitet til en betagende udsigt over Roskilde Fjord: Fra Eskilsø mod øst, Risø og Roskilde mod sydøst, Bognæs mod syd til Gershøj mod vest.

Langs Harebakkevej og ved 6 korte sideveje ligger foreningens 70 parceller, og fra enden af Harebakkevej fortsætter en mindre kørevej ned til Sønderby Havn. Arealet mellem parcellerne og Roskilde Fjord, strandenge og lidt skov, er et fællesareal ejet af foreningen.