Juni-generalforsamling på Skibby Sognegård

Efter forårets corona-udsættelse indkalder bestyrelsen nu til generalforsamling i grundejerforeningen. Den afholdes søndag 6. juni kl. 10 på Skibby Sognegård. Corona-restriktionerne begrænser stadig deltagertallet til 50, så bestyrelsen henstiller til, at hver matrikel kun deltager med een person. Man beder samtidig om forud… Læs videre

Generalforsamlingen udskudt til 6. juni

Også i 2021 kommer corona-nedlukningen til at påvirke foreningens generalforsamling, der var planlagt til 10. april. Med de gældende forsamlings-restriktioner er det jo desværre ikke muligt. Bestyrelsen har derfor flyttet årets generalforsamling til 6. juni, hvor vi forhåbentlig igen har fået lov til at samles mange sammen. … Læs videre

Forårsnyt

Fåreengen invaderes af bjergrørhvene, som fårene ikke har lyst til at spise. Igen i år må vi gøre noget ved det. Læs mere i forårets nyhedsbrev fra bestyrelsen … Læs videre

Vinternyt

Bestyrelsen for grundejerforeningen er begyndt at udsende “NYT FRA BESTYRELSEN”, når der er noget at informere om. Selv om vinteren kan få os til at gå i lidt dvale, er der alligevel nogle aktiviteter i foreningen.   Læs mere her. … Læs videre

Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig

Der er ikke penge i kassen til nye initiativer i år. Men den nyvalgte bestyrelse har på sit første møde efter generalforsamlingen set fremad og drøftet forskellige initiativer for det kommende år. På havnen lægges der op til, at fortsætte oprydningen. Pælene skal samles ved jolle/trailerpladsen. Den blå båd skal fjernes - og… Læs videre