Fællesarbejde 10. maj – kom og giv en hånd!

Forårets fællesarbejde er en gammel tradition på Harebakken. Her mødes vi ved havnen - så mange grundejere som muligt - for i fællesskab at udføre nødvendige vedligeholdelsesarbejder på vores fælles arealer og faciliteter. Det plejer at være gevaldig hyggeligt! I år er fællesarbejdet sat til søndag den 10. maj kl. 9. Og der … Læs videre

Generalforsamlingen udskydes

På grund af corona-epidemien har bestyrelsen besluttet at udskyde forårets generalforsamling. Den holdes i stedet 12. september kl. 10 på Sønderby Kro, hvor vi forhåbentlig er kommet godt over på den anden side. Du kan imidlertid allerede nu se det reviderede årsregnskab 2019 samt budget for 2020. Du kan også læse forman… Læs videre