Havnen og stranden

Den lille sandstrand syd for havnen er børne- og badevenlig. I sommerhalvåret er der badebro og badeponton.

Havnen er en del af foreningens fællesareal og administreres af bestyrelsens havneudvalg. De ca. 35 bådpladser fordeles forud for hver sæson, idet foreningens medlemmer har fortrinsret. Eventuelle overskydende pladser administreres som gæstepladser og tilbydes interesserede i lokalområdet.

Foruden molepladserne er der på land etableret et begrænset antal oplagspladser til medlemmernes joller, kanoer og kajakker. Pladserne administreres af havneudvalget.

Der er adgang til el og vand ved det lille blå hus på havnen, lige som der i sommerhalvåret er adgang til toilet. Faciliteterne vedligeholdes af grundejerforeningen.

Havneleje er i 2015 fastsat til kr. 600 for både op til 20 fod – 900 kr. for de større. Ledige pladser kan lejes af ikke-medlemmer for 1100 kr. henholdsvis 2.000.

Retningslinierne for havnens administration er beskrevet i Bilag B til foreningens Harebakkegårdens Grundejerforening – Vedtægter inkl.. bilag A, B og C.