Praktiske oplysninger

Kontakt

Harebakkegårdens Grundejerforening kan kontaktes via:

Formand
Frank Munk-Olsen
Telefon: 21 36 36 44
E-mail: frankmunkolsen@gmail.com
Postadresse: Niverødvej 23, 2990 Nivå

Havneudvalget
Jørgen Benzon
Telefon: 47 52 50 75
E-mail: havneudvalget@harebakkegaarden.dk

Nyt til hjemmesiden
Henrik Laurents
E-mail: webmaster@harebakkegaarden.dk

Bankforbindelse
Danske Bank
(3430 – 3431112620)

CVR 
30672437

Renovation, storskrald og haveaffald

Renovation varetages af Frederikssund kommune. Mere om ordningen på kommunens hjemmeside: Affald i Frederikssund Kommune

Storskrald afhentes også mod forudgående tilmelding her: Tilmelding til storskrald

Haveaffald, storskrald mv. afleveres på kommunens genbrugsplads i Skibby: Skibby affaldsplads

I en kort periode op til Sankt Hans kan brændbart grenafklip køres på bålpladsen på strandengen sydvest for havnen.  Tidsrummet annonceres her på hjemmesiden og på klapskilt ved bålpladsen.

Kørsel – nøgle til bom

Vi henstiller til alle at respektere hastighedsbegrænsningen på 20 km/t!

Som privat forening har vi selv ansvar for veje og fællesarealer. Der kommer således ingen kommunale serviceenheder og sørger for reparation af veje og snerydning, men foreningen har entreret med en entreprenør, der hjælper med disse opgaver.

Adgangsvejen til havnen er spærret ved bom for at begrænse kørslen til det absolut nødvendigste, relateret til havnen. Medlemmer med behov herfor kan, mod et depositum på kr. 300, få udleveret nøgle til bommen hos foreningens formand.

Løbende driftsopgaver, vedligeholdelse mv.

De løbende opgaver med at passe og vedligeholde vores område og faciliteter tilrettelægges af bestyrelsen og vej-/havneformanden.

En række tilbagevendende opgaver varetages af medlemmer, som frivilligt og ulønnet har påtaget sig disse:

 • Løbende og akut opståede opgaver med vej, havn og fællesarealer (Knud)
 • Opsætning og nedtagning af farvandsafmærkninger, tømmer/badeflåde, pæle mv. (Kjeld)
 • Opsætning og nedtagning af badebro (frivillige fra Sønderby)
 • Stativerne med hundeposer (Marianne)

Ved de halvårlige fællesarbejder forår og efterår giver grundejerforeningens medlemmer en halv eller hel søndag til fællesskabet og hygger sig sammen om forefaldende vedligeholdelsesopgaver.

Nogle arbejds- og vedligeholdelsesopgaver har et sådant omfang og karakter, at der udbetales honorar for ydelserne. En del udføres af en fast entreprenør (FE)

 • Høslæt på engarealerne én gang årligt (FE)
 • Slåning af græs på havnearealer (FE)
 • Slåning af kanter langs skov, ved dræn mv.
 • Reparation af Harebakkevej (FE)
 • Sneskrabning af Harebakkevej (FE)
 • Udlægning af clorcalcium på Harebakkevej (FE)
 • Reparation af småhuller på vejene
 • Tømning af skraldebøtte og oprydning i miljøstation
 • Oprydning på havn og fællesarealer to gange årligt med sortering og aflevering til genbrugsstation af pælerester, bådmaling, olie, øldåser mv
 • Rengøring af toilet hver uge i sommerhalvåret og efter behov om vinteren
 • Tømning af toilet efter behov (FE)
 • Vestdræn: Tilsyn og oprensning af samlebrønde

Vil du gerne tilbyde at udføre et eller flere af de ovenstående arbejder, der ikke er markeret med (FE), er du velkommen til at henvende dig til havne- og vejformand Jørgen Benzon.