Generalforsamlingen vedtager kontingentforhøjelse

Generalforsamlingen i Harebakkegårdens Grundejerforening besluttede lørdag 29. marts at forøge det årlige kontingent til kr. 1000, sådan som bestyrelsen havde foreslået.

Kontingentforhøjelsen skal først og fremmest finansiere nødvendige vedligeholdelsesarbejder på havnen og polstre foreningens økonomi til at finansiere en forestående sikring af sydmolen med en ny spunsvæg, der skal forhindre sammenstyrtninger som følge af nedbrydning af kajvæggen.

Forud gik en længere debat, hvor flere gjorde indsigelser mod den bratte kontingentstigning. Efter forslag på generalforsamlingen vil hensættelserne til havnerenoveringen blive posteret særskilt i budget og regnskaber, sådan at de ikke sammenblandes med foreningens øvrige aktiviteter.

Generalforsamlingen genvalgte formanden og de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, således at bestyrelsen fortsætter uændret. Læs referatet af generalforsamlingen her:14.03.29 Generalforsamling_referat

Bestyrelsen henstiller til, at alle medlemmer opretter sig som brugere af foreningens nye hjemmeside, sådan at vi ad den vej kan formidle nyheder og medlemsinformation.

 

Skriv et svar