Frank valgt som formand

Frank Munk Olsen er grundejerforeningens nye formand. Med stemmetallene 26-23 vandt han snævert kampvalget over Poul Høegh Østergaard ved lørdagens generalforsamling.

Her sagde medlemmerne også med stående applaus tak til Dan Kjersgaard for 37 års virke som foreningens formand.

Havnen igen igen

Havnen blev igen i år det store debatemne – både den netop gennemførte renovering af sydmolen og planerne for den videre fornyelse af havneområdet.

Især forslaget om at lade Nationalpark Skjoldungernes Land opsætte to små shelters mødte kraftig modstand, og kritikerne lod sig ikke formilde af en bestemmelse i aftaleudkastet om at grundejerforeningen kunne forlange shelters fjernet, hvis de skulle give anledning til problemer.

Der var imidlertid også roser og opbakning til de dele af fornyelsesplanerne, der ikke handler om shelters.

Det bliver nu op til den nyvalgte bestyrelse at afgøre, hvordan vi kommer videre med fornyelsen.

Nyvalg til bestyrelsen

Nyvalgt til bestyrelsen blev også Henrik Laurents. Anette Rosa Werner blev ny bestyrelsessuppleant.

Læs det fulde referat af generalforsamlingen.

Skriv et svar