Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig

Der er ikke penge i kassen til nye initiativer i år. Men den nyvalgte bestyrelse har på sit første møde efter generalforsamlingen set fremad og drøftet forskellige initiativer for det kommende år.

På havnen lægges der op til, at fortsætte oprydningen. Pælene skal samles ved jolle/trailerpladsen. Den blå båd skal fjernes – og der skal bygges nyt stativ til kajakkerne. Bestyrelsen lægger op til, at det skal ske med frivillige hænder, evt. i forbindelse med forårets fællesarbejde.

Fra 2021 skal der også betales havnepenge for joller, kajakker mv., der henligger på fællesarealet. Bestyrelsen foreslår et beløb i størrelsesordenen 200-250 kr. årligt.

Foranlediget af en klage har bestyrelsen også drøftet opsætning af havelåger på matriklerne ud mod Bryggevig. Bestyrelsen fastslår i den forbindelse, at det efter 1968 ikke er tilladt at opsætte låger pga. strandbeskyttelseslinjen. Lovgivningen tillader dog fornyelse af ‘nedslidte konstruktioner og bygningsdele’ opført inden 1968.

Som noget nyt vil bestyrelsen på hjemmesiden offentliggøre referater efter hvert møde. Find det via linket herunder.

Næste bestyrelsesmøde bliver 10. januar. Og næste generalforsamling 10. april

Nyt fra 2020 – med bestyrelsens konstituering

Referat af bestyrelsens oktober-møde

Skriv et svar