Sæt kryds i kalenderen 19. marts!

Det er blevet tid til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen. Lørdag den 19. marts mødes vi igen på Sønderby Kro for at vende året og drøfte de spørgsmål, der presser sig på.

Der er indkommet to forslag fra medlemmer, som vi skal tage stilling til. Jørn Alfastsen foreslår, at det fremover skal være generalforsamlingen, der beslutter havnepladslejen, mens Birger Nielsen foreslår, at foreningen skal oprette en særlig ’molekonto’, der øremærkes til reparation af havnens sydmole.

Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig nogen af forslagene, men vil gerne imødekomme de ønsker, der ligger til grund. Således har bestyrelsen allerede vedtaget en markant forhøjelse (15 % til 25 %) af havnepladslejen for 2016.

En enig bestyrelse finder det tillige uhensigtsmæssigt at låse en del af foreningens formue til et bestemt formål. Men bestyrelsen vil fremover – og med virkning allerede for i år – supplere budgetforslaget med et ’forslag til formuedisponering’, der viser, hvad bestyrelsen har tænkt sig at disponere pengene til. Hvilket generalforsamlingen jo så kan tage stilling til i sammenhæng med budgettet.

Der er også andre ting på programmet – bl.a. skal vi i gang med at forberede foreningens 50 års jubilæum ii 2017. Der er med andre ord nok at snakke om, også på dette års generalforsamling. Så mød op og bland dig i debatten – og tilbring et par timer i selskab med dine naboer!

Skriv et svar