Kontingentforhøjelser giver pote – opsparingen vokser

226.121,35 kr. Så mange penge stod på foreningens bankkonto, da vi gik ind i 2016. Det er knap 64.000 kr. mere end på samme tid sidste år – og således det kontante resultat af beslutningerne på de to seneste generalforsamlinger om at sætte kontingentbetalingen op.

Formålet med kontingentforhøjelserne har været at spare op til nogle udgifter, vi må forventes at skubbe foran os – først og fremmest på vedligeholdelse og renovering af havnemoler, der har fyldt en del i debatten på de seneste generalforsamlinger.

Der er øjensynlig ikke sket nogen forværring i tilstanden på sydmolen, der har været den umiddelbare anledning til bekymring. Derimod er asfaltbelægningen på begge moler efterhånden så gennemhullet, at den ikke længere beskytter de underliggende konstruktioner mod nedsivende vand med risiko for frostsprængninger, så ny asfaltbelægning på molerne er måske det mest påtrængende vedligeholdelsesarbejde. Bestyrelsen har besluttet at indhente tilbud på dette arbejde.

I den forbindelse kan det være relevant at rette op på spidsen af nordmolen, der gennem årene har sat sig betydeligt – fx ved en nivellerende udstøbning med beton. Et andet problem er tilsanding af havnebassinet, ikke mindst på indersiden af den sydlige mole.

Også på vore veje skubber vi et vedligeholdelsesarbejde foran os. Et flertal i bestyrelsen har besluttet at køre et lag svenske skærver på Harebakkevej for at rette op på de mange huller, men mere langsigtet kan det være nødvendigt med en mere gennemgribende genopretning af vejen. Bestyrelsen vil i det kommende år se nærmere på mulighederne og indhente erfaringer fra andre grundejerforeninger.

Der bliver altså nok at bruge penge på i de kommende år. Bestyrelsen indstiller derfor, at medlemskontingentet også i 2016 fastsættes til 1500 kr.

Skriv et svar