Medlemmerne vil have en plan for havnen – kontingentet fastholdes på 1500 kr. årligt

Er havnens sydmole ved at bryde sammen – eller er der ingen fare på færde, selv om beton og armeringsjern tydeligvis er medtaget af tidens tand?

Er en renovering påkrævet – eller skal vi vente og se tiden an?

Meningerne er delte, også blandt de mere havnekyndige medlemmer – og det har de været, siden vi i 2013 forhøjede grundejerkontingentet for at spare op til en forestående renovering.

Eftersom der ikke, gennem de forløbne fire år, er sket nogen synlig forværring i kajopbygningens tilstand, har det været bestyrelsens vurdering, at behovet for istandsættelse ikke er kritisk. Bestyrelsen indstillede derfor til generalforsamlingen at se tiden an – og foreslog i konsekvens heraf at nedsætte det ekstraordinært høje opsparingskontingent. Også i lyset af, at foreningen ved indgangen til 2017 har akkumuleret en formue på 300.000 kr.

Plan for havnen
Det forslag var flertallet af de fremmødte på grundejerforeningens generalforsamling 26. marts imidlertid ikke enig i. Sidste år besluttede generalforsamlingen jo faktisk, at der indtil videre skal overføres 45.000 kr. årligt til en hensættelseskonto, påpegede Arne Kirt Jensen – og det ville budgettet ikke give mulighed for, hvis vi nedsatte kontingentet til de foreslåede 1.000 kr. pr. parcel. Arnes forslag om at fastholde kontingentet på de 1.500 kr. vandt flertal på generalforsamlingen.

Beslutningen bringer imidlertid ingen afklaring på spørgsmålet om havnens tilstand – og ej heller på, hvordan vi ønsker at havnen skal udvikles fremover. ’Gershøj-modellen’ (nedramning af spuns og kajkant i tropisk hårdttræ, som bl.a. Knud Nielsen er fortaler for), er jo ikke nødvendigvis den eneste tænkelige løsning, mente Poul Høegh Østergaard, der pegede på Østby Havn som alternativ udviklingsmodel.

På havnen i Sønderby ville en sådan løsning indebære, at sydmolen tilbageføres til den oprindelige stenmole – med et græsbegroet slidlag på toppen. En bådebro i en bestandig træsort på havnesiden, som man kan se det på havnen i Østby, sikrer adgangen til bådene. En sådan ’oprindelig’ løsning ville måske lettere kunne hente medfinansiering fra private fonde, mente han.

De fremmødte opfordrede bestyrelsen til frem til næste generalforsamling at arbejde videre med de forskellige renoverings- og udviklingsscenarier for havnen – og at forelægge dem i en form, som medlemmerne kan tage stilling til, på næste års generalforsamling.

Jordpåfylding – og endnu en container
Havneområdet var i det hele taget i fokus på forårets generalforsamling. Flere medlemmer spurgte ind til den jord, der i efteråret blev kørt på strandengen lige nord for havnen. Andre havde hørt forlydender om, at der ville blive opstillet endnu en container ved siden af grundejerforeningens.

Keld Hansen, der jo fra Sønderby og Skovgærdet viderefører sin fars og farbrors fiskeri i fjorden, bekræftede, at han agter at samle sit fiskeri på Sønderby havn og i den forbindelse ønsker at opbevare sit grej i en container, pænt skjult i lunden ved siden af grundejerforeningens, sådan at det ikke fylder på havnen.

Formand Dan Kjersgaard nævnte, at containeren vil henstå for Kelds eget ansvar, men fremhævede samtidig, at det aktive fiskeri i bestyrelsens øjne er en kvalitet ved vores lille havn, som fortjener støtte.

Jordpåfyldningen nord for havnen er indklaget til kommunen, som har videresendt den til den ansvarlige myndighed, Kystdirektoratet. Foreningens bestyrelse har ikke været orienteret eller inddraget forud for deponeringen, hvilket bestyrelsen har påtalt. Det blev dog fra flere sider fremhævet, at der er tale om uforurenet overfladejord, som er bortgravet i forbindelse med et byggeri hundrede meter fra det sted, det er påkørt – samt at opfyldningen faktisk indebærer en tiltrængt forbedring af havnens ‘bagland’.

Læs det fulde referat af årets generalforsamling.

Hent også det årlige sammendrag med nøgledatoer til opslagstavlen – Nyt for 2017

Skriv et svar