‘Åben Brugs’ i Sønderby søndag 7. maj!

For første gang i ti år kan man igen komme i ‘Brugsen’ i Sønderby!

Søndag den 7. maj kl. 10 åbnes dørene igen til det tomme butikslokale. Og alle, som gerne vil støtte ideen om at puste nyt liv i den nedlagte brugs, inviteres på fælles morgenkaffe og en snak om, hvad lokalerne skal bruges til sommeren over.

Bag initiativet står den nystiftede forening, som har indgået en lejeaftale med ejendommens ejer, hvorefter foreningen har råderet over butikslokalerne frem til udgangen af august.

I de kommende fire måneder bliver der således mulighed for at afprøve, om der blandt fastboende og sommerhusejere i Sønderby og omegn er opbakning til initiativet. Og om opbakningen også i praksis er stor nok til, at stedet bør blive permanent.

Ved søndagens Åben Brugs arrangement vil de fremmødte sammen beslutte, hvilke af de mange foreslåede aktiviteter – landhandel, markedsplads, café og meget andet – der skal stå en chance i prøveperioden. Og hvordan man praktisk kan bemande de valgte aktiviteter.

PROGRAM
Søndagens program er som følger:

  • 10.00: Velkomst, morgenkaffe og -boller.
  • 10.15: Fælles brainstorm og valg af sommerhalvårets aktiviteter.
  • 11.00: Hvad skal stedet hedde? Navnevalg og konkurrence.
  • 11.15: Etablering af arbejdsgrupper (Praktisk gruppe samt Aktivitets- & driftsgruppe). Grupperne træder sammen og planlægger det videre.
  • 12.30: Afslutning over en øl/vand. Navnet afsløres og vinder kåres.

Alle kan deltage, som er medlem af støtteforeningen. Man indmelder sig ved at indbetale medlemskontingentet på 100 kr. via mobilpay til 40 52 70 87 (foreningens kasserer, Birgit Vineke). HUSK AT ANGIVE DIT NAVN OG MAILADRESSE!

Skriv et svar