Generalforsamlingen udskydes

På grund af corona-epidemien har bestyrelsen besluttet at udskyde forårets generalforsamling. Den holdes i stedet 12. september kl. 10 på Sønderby Kro, hvor vi forhåbentlig er kommet godt over på den anden side.

Du kan imidlertid allerede nu se det reviderede årsregnskab 2019 samt budget for 2020. Du kan også læse formandens beretning for 2019. Find det hele via linkene herunder.

Udskydelsen af generalforsamlingen rejser et dilemma med årets grundejerkontingent, som efter vedtægterne skal være indbetalt senest 1. juni. Vi har brug for jeres kontingentindbetalinger til at betale foreningens løbende udgifter. Bestyrelsen har derfor besluttet at opkræve samme kontingentsats som de to foregående år – kr. 2000 pr. parcel – i forventning om generalforsamlingens efterfølgende godkendelse.

Herunder finder du dokumenterne til årets generalforsamling. Dagsorden, herunder præsentation af de forslag, vi skal tage stilling til, bliver lagt op her på hjemmesiden i god tid inden generalforsamlingen 12. september:

Skriv et svar