Skal Sønderby have fælleshus i den gamle Brugs?

Tre arbejdsgrupper skal hen over sommeren arbejde videre med tankerne om at åbne den nedlagte købmandsbutik i Sønderbys midte som et fælles mødested og aktivitetshus – måske med café og lidt småhandel, hvis der viser sig basis for det.

Interessen for ideen er i hvert fald overvældende, hvis man skal dømme efter fremmødet på Sønderby Kro 23. maj, hvor en initiativgruppe lagde deres tanker frem til helt åben drøftelse. Omkring 75 var mødt op, og det skortede ikke på ideer til, hvad de tomme butikslokaler kunne bruges til:

Café, brødudsalg i weekenden, skiftende udstillinger, opsamlingssted for internethandlede dagligvareindkøb mv, stadeplads for fiske- og ostemand, foredrag, musik og dans – og hvad der ellers kan tænkes af arrangementer og fællesaktiviteter.

Alle som gerne vil være med til at udvikle de gode ideer – og realisere dem – opfordres til at melde sig. Der blev på mødet dannet en ‘indholdsgruppe’ med Nana, Sønderby Bro 5 som tovholder. Gruppen mødes første gang hos hende 21. juni kl. 19.

 

Bygningen er som udgangspunkt i udmærket stand, men nogen istandsættelse er nødvendig – alt efter hvilke anvendelser, den skal imødekomme. Det skal en bygningsgruppe (med Eigil, Skovvejen 25 som tovholder) nu arbejde videre med.

Endelig blev der på mødet nedsat en gruppe, der skal arbejde med, hvordan et sådant fællesinitiativ kan organiseres – og finansieres. Tovholder her er Lars på Agnæsgård.

 

Skriv et svar