02.23 NYT FRA BESTYRELSEN FEBRUAR 2023

Kære Grundejer i Harebakkegårdens Grundejerforening. Her er en opdatering på, hvad der rør sig i grundejerforeningen. Fåreengen:Vi har gennem nogen tid efterlyst/efterspurgt at få et nyt fårehold på engen. Der har været drøftelser med flere, men der er ikke nogen, som har bidt på.Bestyrelsen synes fåreholdet har været et … Læs videre

Generalforsamling den 03.04.2022 kl. 10.00

Vi afholder generalforsamling d. 3.4.2022 kl. 10 – i salen i kulturhuset.Kroen vil levere øl, vand, kaffe/the og oste/pølsemadder.Dagsorden og bilag udsendes senest 14 dage før mødet. I Nyt fra Bestyrelsen november 2021 informerede vi om, at den kommende generalforsamling ville blive afholdt i Kulturhuset.Det gav anledning t… Læs videre

Nyt fra bestyrelsen – November 2021

Kære grundejer i Harebakkegårdens Grundejerforening.Bestyrelsen har holdt møde og her er lidt friske informationer om vores forening. Bådoptagningtorsdag d. 14.10. havde vi bådoptagning. Det forløb fint og det var en hyggelig fælles-dag. På initiativ fra Helle, pudsede vi de gamle traditioner af med morgenmad og frokostp… Læs videre

September-nyt fra bestyrelsen

Der var nogle spørgsmål fra generalforsamlingen, som vi har nyt omkring. Spørgsmål om støvbinder på Harebakkevej: der blev foreslået en ny type mere miljøvenlig støvbinder (Dustek). Vi har undersøgt lidt på sagen. Den nye type støvbinder er næsten dobbelt så dyr og man anbefaler 3 behandlinger pr år. For nuværende behandles … Læs videre

Juni-generalforsamling på Skibby Sognegård

Efter forårets corona-udsættelse indkalder bestyrelsen nu til generalforsamling i grundejerforeningen. Den afholdes søndag 6. juni kl. 10 på Skibby Sognegård. Corona-restriktionerne begrænser stadig deltagertallet til 50, så bestyrelsen henstiller til, at hver matrikel kun deltager med een person. Man beder samtidig om forud… Læs videre

Generalforsamlingen udskudt til 6. juni

Også i 2021 kommer corona-nedlukningen til at påvirke foreningens generalforsamling, der var planlagt til 10. april. Med de gældende forsamlings-restriktioner er det jo desværre ikke muligt. Bestyrelsen har derfor flyttet årets generalforsamling til 6. juni, hvor vi forhåbentlig igen har fået lov til at samles mange sammen. … Læs videre

Forårsnyt

Fåreengen invaderes af bjergrørhvene, som fårene ikke har lyst til at spise. Igen i år må vi gøre noget ved det. Læs mere i forårets nyhedsbrev fra bestyrelsen … Læs videre

Vinternyt

Bestyrelsen for grundejerforeningen er begyndt at udsende “NYT FRA BESTYRELSEN”, når der er noget at informere om. Selv om vinteren kan få os til at gå i lidt dvale, er der alligevel nogle aktiviteter i foreningen.   Læs mere her. … Læs videre

Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig

Der er ikke penge i kassen til nye initiativer i år. Men den nyvalgte bestyrelse har på sit første møde efter generalforsamlingen set fremad og drøftet forskellige initiativer for det kommende år. På havnen lægges der op til, at fortsætte oprydningen. Pælene skal samles ved jolle/trailerpladsen. Den blå båd skal fjernes - og… Læs videre