Nyt fra bestyrelsen juni 2024

Ansøgninger om støtte til Nordmolen fra fonde.

På generalforsamlingen i april enedes vi om at søge LAG-midler (EU). Bestyrelsen har nedsat et lille ansøgningsudvalg bestående af Lene, Thomas Bisgaard og Frank. Vi har sendt ansøgning om støtte på 400.000 kr. Vi venter spændt på svar fra LAG.

Vi er også i gang med at søge Frederikssund Kommune og Friluftsrådet.

Vi afventer svar fra de nævnte og har planer om siden at søge AP. Møller-fonden.

Bestyrelsen drøfter og undersøger fortsat flere muligheder; herunder om vi kan renovere nordmolen i flere etaper.

Fredning af Sønderby bakker og enge.

Danmarks Naturfredningsforening har planer om at rejse en fredningssag for området syd for Sønderby. Der har været et orienteringsmøde på kroen i marts. Frederikssund Kommune vil drøfte politisk om kommunen vil være med til at rejse fredningssagen i august måned. Indtil da er der ro på tingene. Vi følger hvordan sagen udvikler sig og vi ved, at vi vil blive inddraget i det eventuelle videre forløb.

Status på fællesarbejdet, veje, affald, mm.

Fællesarbejdet i maj. Vi havde en supergod dag og nåede meget. Tak til alle deltagere for indsatsen. Der er nogle hængepartier tilbage: huller i nordmolen, det blå hus, vandforsyning på nordmolen (vvs’er), brusevæggen er snart færdig.

Den nye affaldsordning på havnen med restaffald og dåser fungerer ret godt. Vær opmærksom på at containeren ved bommen kun er til (havne) restaffald.

Veje: Mågevej er udbedret og havnevejen, hvor lastbilen kørte fast ved søsætning er delvis repareret. Arbejdet fortsættes og færdiggøres.

Hjemmesiden

Dorrit Birklund har overtaget webmasterfunktionen efter Henrik (Tak til Henrik for webmasterarbejdet).

Dorrit har præsenteret forslag til hjemmeside og en forenkling af menu’erne for bestyrelsen. Det er lovende ud og vi glæder os til den nye udformning.

Kommende arrangementer:

Sankthans d. 23. juni 2024

Fælles spisning med medbragt mad. Grillen tændes kl 18.30

Bålet tændes kl 21. Vi synger Midsommervisen – i øjeblikket rækker bålets størrelse til:“ Vi elsker vort land, når den signede jul, tænder stjernen i …..”

Kom meget gerne med tørt brænde til bålet.

Mange sommerhilsner

Bestyrelsen / Frank

Skriv et svar