Nyt fra bestyrelsen – November 2021

Kære grundejer i Harebakkegårdens Grundejerforening.

Bestyrelsen har holdt møde og her er lidt friske informationer om vores forening.

Bådoptagning
torsdag d. 14.10. havde vi bådoptagning. Det forløb fint og det var en hyggelig fælles-dag. På initiativ fra Helle, pudsede vi de gamle traditioner af med morgenmad og frokostpølser. Der var dejlig mange tilstede på dagen, både båd- og ikke bådejere. (For får får, nej får for lam).  Vi er opmærksomme på traditionen.

Drænet mod vest
De lavtliggende brønde er hævet og dæksler er renoverede. Vi regner med at indsatsen gør, at drænet ikke stoppes af jord, som ofte har været problemet. Vi er blevet klogere på drænet og afløbsvilkår. I den situation, hvor der er særligt meget nedbør og samtidig høj vandstand i fjorden, vil drænet ikke kunne løbe, selv om rørene er fri for jord.

Løse hunde
Vi har stadig fokus på løse hunde på havneområdet. Det skyldes, at forskellige personer fortsat udtrykker, at de er bange for hunde – og hundemøg under skoene.

Sikkerhed på havnen
Der er opsat redningsstige på havnen på udhængsskabet. Nu har vi både redningskrans og -stige på havnen.

Status på småbåde på havnen
der er nu uddelt 28 mærkater til påsætning/opkrævning. Det er meget tilfredsstillende, at man bakker op om ordningen. Hermed også en påmindelse til nogen om, at sætte mærkatet på båden, så man kan se det.

El-hegnet omkring fårene
Vi får et firma til at give et tilbud på reparation af elektrisk overgang ved elhegnet. Så vil bestyrelsen tage stilling til dette.

SØNDERBY-MØDET:
Lørdag d. 30.10.21 var der stort møde for Sønderby og omegn.

Formålet var at drøfte: Hvordan kan vi bevare og udvikle vores område, således at Sønderby er det bedste sted at bo – også om 10 år.

Der mødte mange op til mødet – vi var over 70 mennesker.

Byudviklingsselskabet “Landskaberne” informerede om deres interviewundersøgelse og sidenhen drøftede man udvalgte emner i 3 grupper. Der var mange gode snakke og der kom en del forslag frem, som vi fremadrettet kan forholde os til.

Konkret blev det foreslået, at man indgår en Partnerskabsaftale. Det drejer sig om, at en repræsentant fra de 4 grupper – Bylauget, Kulturhuset, Petanqueklubben og Harebakkegårdens Grundejerforening – mødes et par gange om året og informerer om og koordinerer de forskellige aktiviteter, der finder sted. Partnerskabet kan ikke beslutte ting. Hvis der kommer konkrete forslag, som skal blive til noget, skal de først drøftes i de 4 grupper. Partnerskabet afholder et åbent møde om året og informerer om deres arbejde. Bestyrelsen for HBGG er positive overfor ideen og vil beslutte sig omkring tilslutning på kommende møde, hvor det er på dagsordenen. Lene deltager i det første snarlige møde, som observatør.

Støjende haveredskaber
bestyrelsen minder om vores regler for brug af støjende haveredskaber (motorplæneklipper, kædesav, mm) som må bruges alle dage mellem 8 og 18 – søndag dog kun mellem 9 og 12

Næste bestyrelsesmøde holdes 30.1.22 og der afholdes generalforsamling i HBGG lørdag d. 3.4.22. Kl. 10 i Kulturhuset.

Venlig hilsen bestyrelsen /Frank

Skriv et svar