Liv i Sønderby-Brugsen: Dialog med kommunen

soenderbybrugsenDet bliver op til en nydannet støtteforening at fortsætte bestræbelserne for at puste nyt liv i Sønderbys nedlagte købmandsbutik – og føre dem ud i livet.

Det besluttede et halvt hundrede fremmødte på Sønderby Kro den 12. september, hvor resultatet af  sommerens spørgeskemaundersøgelse blev fremlagt – sammen med de foreløbige konklusioner fra arbejdsgrupperne.

Der var blandt de fremmødte bred tilslutning til at arbejde videre med planerne. Men også en erkendelse af, at vi ikke selv hverken kunne eller ville løfte opgaven med at overtage ejendommen til den udbudte salgspris og forestå den ganske omfattende istandsættelse af særligt den nedslidte butiksfløj, der efter Bygningsgruppens vurdering vil være nødvendig.

Dialog med kommunen
Initiativgruppen har hen over efteråret forberedt den kommende foreningsdannelse. Vedtægtsforslagene ligger klar – og i begyndelsen af det nye år indbydes alle i Sønderby og omegn til stiftende generalforsamling på støtteforeningen, Nærmere herom når datoen er på plads.

Sideløbende har initiativgruppen arbejdet lidt i kulissen for at komme i dialog med Frederikssund Kommune med henblik på at engagere kommunen i projektet. De første sonderinger har været overordentlig positive – og der synes at være forskellige muligheder for at kommunen kan være med til at hjælpe projektet på gled, herunder også økonomisk.

Om der er politisk vilje hertil er dog endnu for tidligt at sige. Men grunden er lagt, og visionen om en nærbutik og samlingssted i hjertet af Sønderby er kommet et lille stykke nærmere.

Skriv et svar