Generalforsamling 6. april – Vær med til at beslutte havneplanen

Det er forår – og i overensstemmelse med traditionen tid til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen. Den foregår lørdag 6. april kl. 10 på Sønderby Kro.

I år skal vi først og fremmest træffe beslutning om havnen. Bestyrelsens fremlægger et projektforslag og en plan – og vi håber at rigtig mange medlemmer vil møde op og være med til at træffe den vigtige beslutning.

Herunder kan du se programmet – og via linkene finde de forskellige dokumenter. I lighed med sidste år ligger formandens beretning på skrift, så du kan læse den inden generalforsamlingen.

Vi glæder os til et par gode timer med konstruktiv debat!


Dagsorden

1 Valg af dirigent
2 Beretning (bilag 1)
3 Årsregnskab 2018 (bilag 2)

4 Forslag:
4.1 Vedr. bådpladsleje.
A) Bådpladsleje betales 1 gang årligt, og dækker såvel bådplads i havnen som opbevaring på havneområdet, når båden er på land.
b) Dette gælder såvel for medlemmer som for gæster.

4.2. Bestyrelsens flertal indstiller følgende forslag til generalforsamlingens vedtagelse: ”Bestyrelsen bemyndiges til at iværksætte en renovering af havnens sydmole med udgangspunkt i det fremlagte projektforslag og indhentede tilbud fra fa. Kystsikring v. Preben Winther. Projektet sættes i gang, så snart det kan finansieres gennem foreningens opsparede formue, herunder de hensatte midler, med tillæg af eventuel ekstern støtte.”
Se redegørelsen for projektforslaget i nyhedsartiklen ‘Her er planen for renovering af havnen’ 

5 Budget (bilag 3) og formuedisponering 2019 (bilag 4)

6 Fastsættelse af kontingent og bådpladsleje (bilag 4)

7 Valg af formand. Ikke aktuelt i 2019
8 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Lene Smith og Jørgen Benzon er villige til genvalg. Jørn Alfastsen ønsker ikke at genopstille
9 Valg af 2 suppleanter. Preben Strøm er villig til genvalg, Bo Zoffmann ønsker at opstille til bestyrelsen  – der skal således vælges en suppleant.
10 Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant

11 Eventuelt

Skriv et svar