Fællesarbejde 10. maj – kom og giv en hånd!

Forårets fællesarbejde er en gammel tradition på Harebakken. Her mødes vi ved havnen – så mange grundejere som muligt – for i fællesskab at udføre nødvendige vedligeholdelsesarbejder på vores fælles arealer og faciliteter. Det plejer at være gevaldig hyggeligt!

I år er fællesarbejdet sat til søndag den 10. maj kl. 9. Og der bliver brug for alle gode kræfter, for vi har en lang liste af opgaver, vi gerne skal have klaret oven på den store havnerenovering.

Blandt andet skal vi have genrejst flagstangen yderst på sydmolen. Vi skal have gravet ud til fremføring af el og vand til sydmolen, hvor der allerede er indstøbt et føderør i den nye asfaltbelægning. Og vi skal have tjekket og sikret den nye stensætning for evt. løse sten.

Dertil kommer mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver: rengøring og maling af møbler og af fartskiltene op langs Harebakkevej mv. Der skal luges ukrudt og slåes med buskrydderen forskellige steder, vejbrønde skal efterses og oprenses.

Der er med andre ord opgaver til alle! Så kom på havnen og giv en hånd, mød din nabo – og deltag i fælleshyggen søndag 10. maj!

Vi iagttager selvfølgelig alle de forholdsregler, vi skal følge her under coronaen.

Skriv et svar