Skt. Hans med havnefest

Som alle nok har bemærket, har vi fået fornyet sydmolen i vores havn. Der er kommet nyt flot bolværk, en forstærket stensætning langs fjorden, og molen er blevet forhøjet og fremtidssikret mod vandstigninger. Inden længe vil der også blive trukket vand og el ud til standere på molen.

Renoveringen er bekostet af grundejerne på Harebakken, som siden 2014 har sparet sammen til arbejdet.

Bådejerne har straks kvitteret: Efter en årrække med vigende interesse er der på ny rift om havneplads i Sønderby – og vi har i dette forår kunnet sige velkommen til et rekordstort antal nye både.

Det skal vi naturligvis fejre, og Harebakkegårdens Grundejerforening vil derfor gerne invitere alle medlemmer, bådejerne samt alle i Sønderby til fælles picnic og festlig havneindvielse Skt. Hans aften.

Vi håber at mange af jer vil komme og være med, trods den sene indbydelse. Det er naturligvis coronaen, der længe fik os til at tøve. Men da vi jo nu må samles op til 50, har bestyrelsen vurderet, at vi kan gennemføre arrangementet i det fri, idet vi samtidig appellerer til alle om at holde jer de velkendte retningslinjer for øje.


PROGRAM:

Kl. 18           Vi samles ved havnen. Alle medbringer mad og drikke til eget forbrug. Medbring også gerne stol og bord til at supplere de faste bænkeborde. Grillen vil være tændt, hvis I ønsker at grille en pølse eller en bøf.

Kl. 20           Vi indvier vores nye sydmole. En af havnens nye brugere klipper den røde snor. Greve Pigegarde kunne desværre ikke komme, men giv bare en på harmonikassen, hvis du kan. Foreningen giver et glas.

Kl. 21.30     Sankt Hans bålet tændes på strandengen og vi synger midsommeren ind.

Skriv et svar