Liv i brugsen: Borgmester kommer til Sønderby!

Sæt kryds i kalenderen 2. februar kl. 19.30: Her er der stiftende generalforsamling for den forening, der skal realisere planerne om en lille landhandel, cafe og mødested i den nedlagte Sønderby-brugs.

Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen, har givet tilsagn om at komme til Sønderby og være med på mødet. En medarbejder fra den kommunale planmyndighed By & Landskab vil orientere om de lovgivningsmæssige muligheder for at understøtte initiativet, herunder også statslige støttemuligheder.

Hvorvidt kommunen vil engagere sig videre i initiativet, vil i sidste ende bero på, om der er politisk opbakning til det. Initiativgruppen, der hen over efteråret har arbejdet videre med planerne, ser med optimisme på mulighederne.

Helt afgørende bliver imidlertid, om der lokalt i Sønderby og på Harebakken er den fornødne tilslutning – også når det kommer til at lægge en arbejdsindsats eller købe anparter i en eventuel andelsforening.

Sommerens spørgeskema-undersøgelse viste, at en sådan tilslutning i hvert fald på papiret er til stede. Nu skal det vise sig i praksis. Initiativgruppen opfordrer derfor indtrængende alle husstande i Sønderby og på Harebakken om at møde op til den stiftende generalforsamling på Sønderby Kro – og meget gerne også kandidere til bestyrelsen. Der er brug for at få initiativet bredere forankret og på flere skuldre, hvis den flotte vision skal gøres til virkelighed,

Skriv et svar