Tilskud til hurtigt internet i Sønderby – hvis vi selv er hurtige

Det er ikke din computer, der er noget i vejen med, når internettet virker lidt langtsomt. Det har vi nu sort på hvidt, for hele Sønderby-området er af Energistyrelsen kategoriseret blandt de områder med de laveste internet-hastigheder.

Men nu har vi chancen for at få lynhurtigt internet. Folketinget har nemlig afsat en pulje til at støtte etableringen af lysleder-bredbånd i yderområder med dårlig dækning. Der kan opnås tilskud på helt op til 70.000 kr. pr. husstand. Det kræver en egenbetaling på 2.000 kr. – men så får man også fremtidssikret sit internet og får mulighed for at streame selv de tungeste HD-film til sit tv.

For at få del i tilskudsmidlerne skal der imidlertid handles hurtigt. En initiativgruppe har sat sig for at stå for ansøgningen, og Bylauget bakker op. Men skal vi gøre os håb om at få del i midlerne, skal der også være et tilstrækkeligt antal husstande, som forpligter sig på installationen.

Initiativgruppen beder derfor alle i Sønderby og omegn om senest den 12. september at melde tilbage med et ja eller nej til, om man ønsker at være en del af bredbåndsprojektet. Det kan ske pr. mail til en af de adresser, der opgives i den husstandsomdelte orientering, som du finder her.

Grundejerforeningens bestyrelse ser det som en vigtig – og værdiforøgende – opgradering af vores lokale infrastruktur – og anbefaler alle medlemmer at tilslutte sig!

Skriv et svar