September-nyt fra bestyrelsen

Der var nogle spørgsmål fra generalforsamlingen, som vi har nyt omkring.

Spørgsmål om støvbinder på Harebakkevej: der blev foreslået en ny type mere miljøvenlig støvbinder (Dustek). Vi har undersøgt lidt på sagen. Den nye type støvbinder er næsten dobbelt så dyr og man anbefaler 3 behandlinger pr år. For nuværende behandles 2 x pr år. Der er også spørgsmålet om rustpåvirkning på biler. Vi tager sagen op på bestyrelsesmøde.

Der var ønske om, at opsparing til nordmolen blev foretaget på en særlig konto, således at man løbende kendte opsparingens  størrelse og at man undgik at opsparingen blev en buffer for allehånde udgifter. Kassereren siger, at vi kan lave en særlig afgrænsning af opsparingen i regnskabet.

Der blev spurgt til prisen på en renovering af nordmolen: ud fra papirer om og udgifter til sydmolen skønnes det, at det vil beløbe sig til 700.000 kr.

Øvrige nyheder:

De omtalte drænbrønde, som ligger for lavt, hæves i disse dage.

Bjerg-rørhvenen på fåreengen er klippet ned – af gartner-Torben.

Nu laver vi en indsats omkring løse hunde.

Der har været henvendelser om løse hunde og hundelorte, bange børn, ængstelige voksne, voksne som oplever at trampe ”ting” med hjem, flyvende ”ting” ved græsslåning på havnen, mm. Vi har indkøbt skilte med billede og tekst: ” Hund i snor – lort i pose”. Skiltene er sat op.

Samtidig har der været gentagne problemer med stenkast på havnen. Vi har sat et skilt med ”ingen stenkast på havnen” op.

Der har været et sikkerhedsmæssigt ønske om redningsstige på havnen. Vi har plan om at indkøbe en stige, som fastgøres på udhængsskabet.

Status på småbåde på havnen: der er nu uddelt 24 mærkater til påsætning/opkrævning. Der mangler ca 5 både. Vi arbejder på at få dem ind i systemet.

Der er skrevet om høje træer, udsyn og fælles fældning. Teksten er lagt på hjemmesiden. Vi laver link til teksten sammen med dette nyhedsbrev.

Sønderby Kultur og Bryghus har hyret et lille firma, som arbejder med land/byfornyelse. De vil undersøge forholdene omkring Sønderby mm. I den forbindelse er repræsentanter fra bestyrelsen blevet interviewet om vilkårene og aktiviteterne i grundejerforeningen og på havnen. Der vil efterfølgende komme en opfølgning med møde om nogle forslag til lokale tiltag. Vi får se hvad det bringer.

EL-hegnet omkring fårene har været i udu. Der er repareret på det og det fungerer igen (på lånt tid?)

Der har været forsøg på tyveri af Martins motorbåd. Det blev hindret i sidste øjeblik, af aktiv indsats fra Flemming.

Venlig hilsen bestyrelsen /Frank


Referat af generalforsamlingen

Bestyrelsens beretning for det forgangne år

Foreningens regnskab 2020

Skriv et svar