Kommunalpolitisk opbakning til Sønderby-initiativ

Velvilje for vores kommunalpolitikere skortede det ikke på, da initiativet for nyt liv i den nedlagte Sønderby-brugs den 2. februar holdt Borgermøde på Sønderby Kro.

Såvel borgmester John Schmidt Andersen som oppositionens borgmesterkandidat, Tina Tving Stauning, roste initiativet og gav tilsagn om, at Frederikssund Kommune gerne vil være med til at undersøge mulighederne.

Noget mere tilbageholdende var de to kommunalpolitikere dog med hensyn til økonomisk støtte – fx til en byfornyelse af den nedlagte brugs-ejendom. De lovede at se på sagen, hvis et forslag herom blev indbragt for kommunalbestyrelsen. Men borgmesteren gjorde det klart, at der ikke på 2017-budgettet er penge at hente til formålet. Dog kunne man nok i kommunens landsbypulje finde 75.000 kr. til en indledende undersøgelse – fx af mulighederne inden for Realdania-programmet Landsbyklynger, mente borgmesteren.

Forinden havde en af kommunens planlæggere gennemgået de lovgivningsmæssige muligheder for, at kommunen kunne engagere sig i projektet. Blandt andet byfornyelsesloven rummer mulighed for kommunal og statslig medfinansiering af visse forbedrings- og istandsættelsesarbejder, fastslog de.

Stiftende generalforsamling for støtteforening

Det bliver nu op til den nystiftede støtteforening at holde vores kommunalpolitikere fast på deres erklærede velvilje.

På den stiftende generalforsamling i forlængelse af borgermødet besluttede de fremmødte at fortsætte indsatsen med at virkeliggøre visionen om et samlingssted og en lille landhandel i hjertet af Sønderby.

Fra Harebakken blev Marianne Fager og Poul Høegh Østergaard indvalgt i foreningens bestyrelse, der desuden tæller Lars Olsen (Agnæsgård), Kim Rockhill, Nana Groth, Birgit Vineke og Kris Rafn.

Læs mere i referatet fra den stiftende generalforsamling samt i vedtægterne for den nye støtteforening.

Skriv et svar