Husk Generalforsamling lørdag 29.03 kl. 10 på kroen

Så er det på lørdag, vi mødes på Sønderby kro til den årlige generalforsamling i Harebakkegårdens Grundejerforening.

På dagsordenen er bl.a. forslag fra bestyrelsen om at forhøje det årlige kontingent til foreningen med henblik på at finansiere nødvendige investeringer på havnen. Bestyrelsen foreslår kontingentet for 2014 fordoblet til 1.000 kr. – og at bådpladslejen i havnen forøges tilsvarende.

Vinteren har været hård ved den sydlige mole, hvor stensætningen mod fjorden skal retableres og sandfanget fornyes. På havnesiden bliver behovet for at standse nedbrydningen af molen efterhånden tydelig. En løsning med ny københavnerspuns – i azobetømmer eller stål – vil koste mindst 200.000 kr ifølge et overslagstilbud, som Knud Nielsen fremlagde på sidste års generalforsamling. Bestyrelsen mener, at det vil være rettidig omhu at henlægge til disse investeringer, sådan at vi kan igangsætte dem, når det skønnes nødvendigt – uden unødig låneoptagelse.

På generalforsamlingen er der som sædvanligt også valg til flere bestyrelsepladser. På valg i år er formanden, Dan Kjersgaard, samt Poul Høegh Østergaard, tillige med suppleanterne Syp Refsing og Michael Wesarg-Papior.

Bestyrelsen håber at se rigtig mange af jer til et par hyggelige timer sammen på kroen!
Dagsorden
Regnskab 2013
Budget 2014

Skriv et svar