Stormflod og oversvømmelser

Vandstanden i fjorden har flere gange igennem de senere år været så høj, at det har oversvømmet havnen og de lavtliggende strandenge. Værst var det i december 2013, da stormen Bodil pressede det halve Kattegat ind i Roskilde Fjord, hvor man på et tidspunkt målte 2 meter og 6 centimeter over daglig vande – mere end nogensinde tidligere i historisk tid. Det skabte flere steder langs fjorden store ødelæggelser og ligefrem livstruende situationer, værst i lavtliggende Hyllingeris nord for Østby. I Sønderby, hvor vi heldigvis ligger lidt højere, slapt vi nådigt.

Har nogen af jer fotos fra begivenhederne dengang, må I meget gerne dele dem med webmaster@harebakkegaarden.dk. Billederne her er fra oversvømmelserne i januar 2015, hvor stormen Egon hærgede.