Nabohjælp på Harebakken

Det hele startede, da Henrik og Henriette nederst på Drosselvej lidt tilfældigt kom til at snakke med deres naboer på den anden side af hækken, Bent og Marianne på Rylevej, om at fælde det store grantræ i Bent og Mariannes have, som efterhånden havde taget magten. Det tager jo også lidt af udsigten for Uffe og Lene oppe på Harebakkevej, så de vil nok også være glade for at få det væk, tænkte de. Og ganske rigtigt – Uffe havde længe været småirriteret på træet, der forhindrede ham i at holde øje med fuglelivet ude på Ægholm, så han meldte sig straks på fældningsholdet.

Også Marianne og Inge og Jørgen Benzon i nabohusene ned ad Harebakkevej var fluks med på ideen. En weekend blev krydset af i kalenderen – så kunne de samtidig leje en flismaskine og få det hele klaret i eet hug. Men vent lidt – Pia og Tim ude på Sønderbyvej har en flismaskine, I sikkert kan låne, mente Marianne. Det kunne de da bestemt – og Lars Olsen fra Agnæsgaard tilbød at hente den ned på sin trailer.

Da Store Fældedag oprandt, dukkede også Bjørn fra Mågevej op med sin motorsav – og så gik det ellers tjept. Nu de var i gang, kunne de jo lige så godt tynde ud i den øvrige bevoksning, så det ene træ efter det andet og vildtvoksende buske røg med i rusen, indtil syv stammer lå på jorden. Det store grantræ, der satte det hele i gang, viste sig at være den største udfordring. Så stort var det, at det kunne true flere af husene, hvis det faldt forkert. Den sikre løsning var at få det til at falde ud over Jørgen Knudsens mark – og så gik der bud efter Kurt, som selvfølgelig straks kom med traktoren og med et stykke tov trak træet til at falde rigtigt.

Se, det var en rigtig Harebakkehistorie! På Drosselvej og Rylevej har de pludselig fået lyset tilbage og solen ind i haverne. Og oppe på Harebakkevej kan Uffe nu uhindret følge fuglelivet på Ægholm gennem sin kikkert – både vinter og sommer.

Og moralen – den behøver vi vist ikke skære ud i pap. Nabohjælpen er sjældent langt væk på Harebakken, når vi rækker ud efter hinanden. Og det er det utroligste, vi kan udrette, når vi er sammen om det.

Bag det gemmer sig også en anden morale – og en lille opfordring vel også. Vi lægger knapt mærke til det, som årene går, men træer og buske gror til og tager magten i vores sommerhushaver, hvis vi ikke en gang imellem tager affære og skærer dem ned. Virker det helt uoverskueligt, så spørg din nabo og gå sammen om det. Det kan jo også være, at naboerne bliver glade over at få deres udsigt igen!

Tak til Lene og Uffe for historien – og Uffe for billederne, der dokumenterer det hele: Først et par før-efter billeder, derpå et par reportagebilleder fra Store Fældedag – og til sidst triumfen i Lene og Uffes have, da Ægholm påny bliver synlig ude i fjorden!

Havørnene fouragerer derude, fortæller Uffe.