Som vinden blæser

Roskilde Fjord er en tragt. Og mere end andre steder bestemmes vandstanden i fjorden af vinden. Hvorfra den kommer. Hvor længe den blæser. Og med hvilken styrke.

En kraftig nordvesten kan fylde fjorden, når den holder sit hjørne og sin styrke over flere døgn. Det har vi været vidne til flere gange over de senere år, værst under stormen Bodil i 2015, hvor vandet på sit højeste stod to meter over daglig vande. Men også i vinteren 2016 (Urd) og igen i 2017 har fjorden været tæt på at løbe over, som på billederne herunder fra 30. oktober 2017.

Det modsatte manifesterede sig et par måneder senere – midt i januar 2018 – hvor en vedvarende sydøstenvind efterhånden fik blæst det meste af fjorden ud i Kattegat, så man næsten kunne gå tørskoet i Sønderby havn, som det ses på billederne herunder. Lige som ved højvandet bevirker fjordens lange smalle hals, at vandstanden først normaliseres flere dage efter, at vinden har lagt eller ændret sig.