Frank valgt som formand

Frank Munk Olsen er grundejerforeningens nye formand. Med stemmetallene 26-23 vandt han snævert kampvalget over Poul Høegh Østergaard ved lørdagens generalforsamling. Her sagde medlemmerne også med stående applaus tak til Dan Kjersgaard for 37 års virke som foreningens formand. Havnen igen igen Havnen blev igen i år de… Læs videre

Kampvalg om formandsposten

At grundejerforeningens formand er Dan Kjersgaard har i mange år været lige så sikkert som amen i kirken. Men sådan er det ikke længere efter lørdagens generalforsamling. Dan har nemlig meddelt, at han ikke genopstiller, når vi lørdag skal vælge formand i foreningen. Til gengæld har to kandidater meldt sig, så der for fø… Læs videre

Grundejerne er ikke uvedkommende

Når blot man holder sig på stien/vejen (og holder hunden i snor) er grundejerne velkomne til at benytte stien fra havnen og foreningens fællesarealer op til Mågevej - også selv om der er skiltet 'Privat' Det samme gælder trampestien rundt om bunden af Bryggevig for at komme østpå langs kysten fra foreningens fællesarealer. … Læs videre

Skøn festaften på havnen

Op imod et halvt hundrede grund- og bådejere havde en herlig havnefest i det skønne Skt. Hans vejr. Vi grillede og hyggede os med behørig afstand mellem bordene, men kærlige kram og glade ansigter sad alligevel løse i sommernatten. Klokken 20 slog formand Dan på sin medbragte mødeklokke og holdt en kort tale, efterfulgt… Læs videre

Skt. Hans med havnefest

Som alle nok har bemærket, har vi fået fornyet sydmolen i vores havn. Der er kommet nyt flot bolværk, en forstærket stensætning langs fjorden, og molen er blevet forhøjet og fremtidssikret mod vandstigninger. Inden længe vil der også blive trukket vand og el ud til standere på molen. Renoveringen er bekostet af grundejerne p… Læs videre

Fællesarbejde 10. maj – kom og giv en hånd!

Forårets fællesarbejde er en gammel tradition på Harebakken. Her mødes vi ved havnen - så mange grundejere som muligt - for i fællesskab at udføre nødvendige vedligeholdelsesarbejder på vores fælles arealer og faciliteter. Det plejer at være gevaldig hyggeligt! I år er fællesarbejdet sat til søndag den 10. maj kl. 9. Og der … Læs videre

Generalforsamlingen udskydes

På grund af corona-epidemien har bestyrelsen besluttet at udskyde forårets generalforsamling. Den holdes i stedet 12. september kl. 10 på Sønderby Kro, hvor vi forhåbentlig er kommet godt over på den anden side. Du kan imidlertid allerede nu se det reviderede årsregnskab 2019 samt budget for 2020. Du kan også læse forman… Læs videre

Åbent møde om havneområdet og stranden

Bestyrelsen er nu i dialog med havneentreprenør Preben Winther og firmaet Kystsikring med henblik på at igangsætte renoveringen af havnens sydmole. Vi planlægger at sætte dette arbejde i gang i vinterhalvåret, så det er færdigt, når bådene skal i vandet i foråret 2020. I forlængelse heraf vil vi også gerne rydde lidt op i om… Læs videre